BUITENGEWOON DUURZAAM

Dankzij slimme, duurzame maatregelen garandeert Blaakse Tuinen een comfortabele en energiezuinige villa die beantwoordt aan de eisen van vandaag en morgen. Zoals zonnepanelen op het dak en in de bodem een warmtepomp met vloerverwarming die naast verwarmen ook kan koelen. En niet te vergeten: door de gehele woning hoogwaardige isolatie en ventilatie. 

Nederland moet in 2050 CO2-neutraal zijn. Blaakse Tuinen loopt ruimschoots voor de muziek uit met gasloos verwarmen en koken en het gebruik van zonne-energie. De platte daken vormen een ideale ondergrond voor de toegepaste zonnepanelen. Wie een energieneutrale woning ambieert, kan ervoor kiezen het aantal PV-cellen uit te breiden. De ruimte wordt zeer efficiënt gebruikt, zonder het karakteristieke aanzicht van de woning te verstoren. In Blaakse Tuinen gaat een beter comfort hand in hand met een beter milieu.

BEHAAGLIJK KLIMAAT: WARMTEPOMP TECHNOLOGIE

Elke woning wordt uitgerust met een elektrische luchtwater warmtepompinstallatie om de verblijfsruimten in alle jaargetijden op aangename temperatuur te houden. De warmtepomp zorgt tevens voor de levering van warm tapwater. Dit is een zeer energiezuinige, toekomstbestendige installatie.

Het warmtepompsysteem gebruikt de energie die het nodig heeft uit de buitenlucht. De warmte en koude wordt via het leidingstelsel en het laagtemperatuur vloerverwarmingssysteem afgegeven aan de ruimten in de woning. In de winter wordt relatieve warmte gewonnen uit de buitenlucht. Via koudemiddel wordt deze warmte door de warmtepomp overgedragen op een afgiftesysteem om de woning te verwarmen. In de zomer wordt, met dit principe omgekeerd, de warmte onttrokken uit de verblijfruimten van de woning. Hiermee wordt bij warme dagen een aangename binnentemperatuur verkregen.

GEZONDHEID EN COMFORT: 
VLOERVERWARMING EN -KOELING

Vloerverwarming heeft zo zijn voordelen. De temperatuur in de woning wordt langzaam en gelijkmatig opgewarmd. Vergeleken met verwarming met radiatoren ontstaan er minder luchtstromen. Minder luchtbeweging houdt ook in: minder beweging van stofdeeltjes. Met als resultaat een gezonde atmosfeer die veel aangenamer is voor de luchtwegen, temeer omdat er bij afwezigheid van radiatoren geen stofdeeltjes verbranden.

Vloerverwarming vraagt om een andere manier van ventileren. Blaakse Tuinen prefereert balansventilatie. In plaats van koude buitenlucht die via ramen en roosters rechtstreeks de woning binnenkomt, genereert balansventilatie voorverwarmde buitenlucht die via het plafond geleidelijk de woning wordt in ‘geademd’. Geen temperatuursverschillen meer, geen tocht meer, dus: meer wooncomfort.